گارانتی

سامان کام به عنوان نماینده قانونی محصولات ویولینک در ایران ، قراردادی مبنی بر ارائه خدمات پس از فروش با شرکت ویولینک منعقد کرده است. بواسطه این قرارداد شرکت ویولینک متعهد شده که کلیه کالاهای خراب و معیوب که توسط نماینده خود در ایران در هر دوره زمانی جمع آوری و ارسال میشود را تعویض نماید. به پشتوانه همین قرارداد ، سامان کام نیز متعهد به ارائه گارانتی تعویض و خدمات پس از فروش به مشتری های خود در ایران میباشد.

شرایط پذیرش گارانتی :

  • دوره زمانی گارانتی محصول به پایان نرسیده باشد
  • به همراه داشتن لیبل گارانتی در هنگام مراجعه به مرکز خدمات
  • عدم وجود آسیب فیزیکی روی محصول از قبیل شکستگی، خراش، ترک، سوختگی و . . .
  • عدم مخدوش بودن سریال دستگاه روی محصول یا لیبل گارانتی
  • عدم باز شدن دستگاه توسط تعمیرکار پیش از مراجعه به مرکز خدمات